Skąd się wzięły czasopisma kulinarne?

Skąd się wzięły czasopisma kulinarne?

Historia piśmiennictwa kulinarnego ma swój udokumentowany początek ma w wieku XIX. Krajem w którym po raz pierwszy zaczęto wydawać czasopisma związane z gotowaniem była Francja. Niebagatelny wpływ na to miał fakt, że sztuka gotowania w dziewiętnastym stuleciu stała się tam nie tylko popularna ale również zyskała pewien prestiż. W miastach coraz częściej zaczęły pojawiać się restauracje, a szefowie kuchni zyskali na znaczeniu i byli powszechnie szanowanymi osobami. Gotowanie jak również samo jedzenie i picie stało się tematem rozważań i dyskusji w kręgach literackich, artystycznych i mieszczańskich.
Przy tak wielkim rozwoju myśli gastronomicznej musiało powstać jakieś podłoże jej wyrażenia i podzielenia się z większym gronem odbiorców niż tylko krąg dyskusyjny.

Pierwsze czasopisma kulinarne- Francja

Gastronomia w drukarniach

Pierwszy tytuł „Gastronom. Gazeta powszechna o smaku redagowana przez grupę smakoszy i literatów” w oryginale brzmiał „Le Gastronome. Journal universel du gout rédigé par une société d’hommes de bouche et d’hommes de lettres”. Periodyk założył Paul Lacroix w 1830 roku, a był on wydawany do roku 1832. Łącznie wydano 250, ośmio- stronicowych numerów.
Prasa kulinarna szczególnie w drugiej połowie XIX w. zaczęła dynamiczny rozwój. Wystarczy powiedzieć, że pod koniec stulecia wydawano już ponad dziesięć tytułów traktujących o gotowaniu i gastronomii. Ciekawym i wartym wspomnienia czasopismem jest takie o oryginalnym tytule „La Science culinaire” znaczącym ni mniej ni więcej „Nauka Kulinarna. Po raz pierwszy w historii pismo założył i redagował zawodowy kucharz niejaki Joseph Favre. W latach późniejszych coraz więcej kucharzy szło w ślady pana Favre’a. Nauka kulinarna swoją premierę miała miała w 1877 roku i z powodzeniem był wydawana przez kolejnych 7 lat.

Prasa kulinarna w innych krajach

Dzięki niesłychanemu rozwojowi w samej Francji, prasa kulinarna wraz z podróżnikami oraz turystami trafiła poza jej granice. Najpierw do Włoch i Szwajcarii, a następnie do niemal każdego zakątka Europy, również do Polski.
Obecnie wielu ludzi, głownie kobiet (choć nie tylko) nie wyobraża sobie życia bez czasopism kulinarnych. Zawarte w nich przepisy i porady, są dla wielu inspiracją i niezastąpioną pomocą podczas przygotowywania posiłków.